دوره مدیریت اجرایی کسب و کار MBA

دوره مدیریت اجرایی کسب و کار MBA

دوره مدیریت اجرایی کسب و کار MBA

قیمت دوره : 4 میلیون تومان
طول دوره :
زمان کلاس :

فراگیری دوره مدیریت اجرایی کسب و کار MBA شما را برای مقابله با آخرین مسائل در کسب و کار بین المللی و اعمال جدیدترین تکنیک های مدیریت و  رویارویی با چالش های مداوم کسب و کار  آماده می کند. دراین دوره شما با افراد موفق در زمینه کسب و کارتان آشنا خواهید شد و می توانید با آنها تعامل سازنده و مفید برای کسب بیشتر موفقیت کاری داشته باشید. کسانی که در کار تجارت بوده و مدیر هستند ، بعد از سپری کردن دوره MBA احساس می کنند مهارتشان بیشتر شده است.